>2163782..2166154
MNVTKRNGATEPFSPSKIEKAVNWAVDGTSVESQEVIDKAILLIYDGIKTSDIQQALIKG
AAKLVSATKA