>1672844..1673407
MNVFTNNIIDGYIRWNKNNMISKNFTCGYCGAYVSSDKGMPLVDQGRVNPTESIGVYICT
NCYMPTFIYD