>1410136..1410558
MNSKKYGQDVFIEKINELKNKENFTLDDGIKSIKNLYDIKDECELLSIRDTIDIVILKIA
EKISFSKIAVNIFKYKKFRSKLSVDQNKIIWYEGVERVGSADGIKQVIFRETDNMEEILI
EKFNGRSIRINEKAFILGWE