>complement(1290756..1291781)
MNSDIIVADFWKNNEEILTDFDKDSFCESWTENEMWSIEFKVVQTPKNAHCYSFLDYESS
VFFGGQEFVVKQLSHDAVGKTLSKDIKAPHIYYTCQDGRQDDTITGSFTLEQCLTHIFKS
DSRGFSWEIIDPSNILEKVQQENFGNNNYLTLIDQLLDDYGVVVIPDNRHLVFKPRENYG
AKTENFIRYKYNTDEASFDIDTLSLKTKIKGYGKVDSNGNNYFSPVTYTSPEAEKWGIRW
QEPVSDERYTVVGNMQRRLKLELQDYPATTGSVILKNDYECEKGDYVLFIYEPLGIDYDV
QIVAYKKYPFTIKAPEITLSNNKKSIVSIMAQLAKVLKGAK