>562670..563170
MNRRDIEVDFLEKIQEITGVQVFSSSDLQYMNASDLKKERCVSRTLTSEIIEKYTKTHDE
KDNRVYEQIN