>complement(100470..100811)
MNRIKILRLVNNKTQKDLAKYLNVSKQAIFYYEQGKRNPKPENWQALADYFNVSVPYLRG
ATTYEVLDSA