>1830257..1830562
MNREDLMYAYSELNRDERRELSEIMGCTMSNLYRYCMKPYSTHIGQERYEKLMKFKDLKS
WMNLANTGRQKKLKPTILTISFGGMITPDVVMIGNQKYIKA