>5065002..5066198
MNQDEGKKISPIFVSLIPNLMEGEGHILPYHQAVNKAVNKLGWKHKITVPIDNKVDNLPS
EWDECLSHHDLEEKGNIIEKFLRIQGTWKLARSISNYLQNKVINQSELSVVFLERFIHLQ
LFALYLALLWVPTNKLSVWLLYRRDTHKDKTRLIYKFLNSLIKKQLQPGKFKLLTDSDLL
SKSLSAYFEESVIVMPIPHTDINHCNINALDSPHILCWWPGSPREEKGLKIIKSLVNYSG
ENTKNINLVCAEKTKLQSVDNGIDLKLIDNHLSREQYYHWFGLSQIILLPYSFPAYEGRT
SGIFTECIMAGKTPLVTKDTWMAYELNKHNLPELIIDWQDPSQVFETIIKVLKSDMIQDK
IKKMQHNYEQFHSVDNYAYIINQVYQEMIMEDHVESLY