>13422..14462
MNPNEITPDLVREVAGDVVPFFRTKMLNTIDAVEEYSWNRGEMGGLDWGFDSLNKAFEGL
NTGVHLIGGQSNIGKSSFMLQLAWQISQSNQVVTKERPRKAFVLYFSLDDNNNELLPRLV
AIDQRIPINVVRFPKKYQDNATYMTKRAQGVIALKQSADYINMQDVNNGSDIEYIQETME
AYHVELQKVDPTYQLVVFIDNFHDITIGDEKLRAKSGGEKYDHIADLLTKIATKYDCPIV
CTAEFRKLNGNRRPTPDDLRDSVKILYEAKAVMLCYNEVSLRGQQSTVHWMRPDNPNKQP
VYEVHIGKNKFSSFKGRLFFEFIPEMAYSREVPEAGAQRYAQMVNG