>complement(1168835..1169170)
MNNNSKTDNYMGREYIVKEENGMFKGYVQLDDNDDIFRLDYAEKMKIENDEDYWYVVVEP
DKYTNNRAWV