>1692202..1692762
MNNKYELLNYMPDYYEGVYEMEELLKSESLTLKDLEDSHLRTLLNEFVSTADTKGISLFE
SQLGIVPDEN