>6257..6610
MNNIKNKIIKYITENAGTSFVEIEKIFDENHFEYKGNGAYTSAENNNIIFWYGWNEQAFN
VVSSLVNEGLIDMKICEPVIYMVDGKELNLPVLKSYDIDTYHWLPITFSVNKEVAYE