>2361395..2361595
MNNGIVKWFNNEKGFGFISMESGDDVFAHFSAIQTSGFKSLEEGQKVSFDIVKGARGPQA
ENITIL