>1330228..1331034
MNMHQNTRLTPHHRQAIWLAYTQGKESVTSLARRYQVSRVTIYRALKAARGRLLKPQTST
NNRFKQAKYGMKRLAKVERGIQEKLKRQAKRYNKSYPGELVHLDTKRLPLLKGQKVTDNR
NYLFVAIDDFSRELYAAILPDKTADSAAKFLTEYLIDPCPYLIECVYSDNGTKYKGSANY
AFGVACYENGIGQKFARVARPQTNGKAERVIRTLMEMWHEKQLFDSPEHRRKELCRFVNF
YNTVKPHRSLNGDTPFEVLQAYFSQPVV