>364889..365452
MNMHKNTRLTPHHRQAIWTAYTQEKESVSSLARRYQVSRVTIYRSLKAARAKLLKPQTST
NNRFKQAKYGMKRLAKVERSIQEKLKKQAKRYNKSYPGEMVHVDTKRLPLLKGQKATDKR
DYLFVAIDDFSRELYAAILPDKTADSAAKFLTEQVIEPCPYLIECVYSDNGSEYKGGASH
AFGTACY