>4661237..4661701
MNLQNNLYSILEKVESLKNIKMLDKNNGEFTYIEGDYYFSDLTTDSLNIYEIKYLFTFEN
FDFFSNGKPNEVSVYKATNSFNSVCLGIKASLNSLDVERKELTVQFTYSMVFDASKGIPN
FSNELETSMGLLRIAPKKLSNSFKDKGIEHNYVN