>2797781..2798236
MNLPQDGIKLHRGNFTAVGQQIQTYLEDGKCFRMVLKPWRERRSLSQNALSHMWYSEISE
YLISRGKSFATSAWVKDALKHTYLGYETKDLVDVVTGEITTIQSLRHTSDLGTGEMYVFL
CKVEAWAMNIGCHLTIPQSCEFQLLRDKQEA