>complement(1280719..1281816)
MNKVSGLGGIVLDDELNSVKLSKITNLSQSNLWKTLNGKVPMTFAKLVKILSGLESEEQK
MEIIKEFLKYTDKEADIRTAMYYLYQSGYTELLHELVEKNYKQSVTNNYRDIFRVCLDRQ
TQSLRSGAFLKEIETVRTKVNLNKTGVNILVNTLSVYGYFDLGAYNVLTVLQGIIQEKID
EMPKGLEKTLNEVELNIICAYASLMQDEVKTARELLLHVLDKQEIPRLLKATALSIFAES
YIFSNPDKALYFFELSLSELRKIKNNKSLLKRKLVENTTAFCCIIHNIPVKLEYIHDDAE
IALQCIRQNKNSEACKILNQISNRTATQDFYLSIATNDEELRRKAYHRFLKDGNLFYIKI
FDILK