>3275162..3276733
MNKSVAYAKAVVFGDIVAPSQVRQACINFLHEYYVLQDQADYIYKWNTKIEKKIDKIIKN
LNFARGAKSAQPMFPNLALFQWFIIQNTFCWVYKEFPTKRKIREVIFTVARKNAKSVLSC
IIHILAFFLDEANQTHYIGSNTKQQATIIFDELVAIIKASPNMLPFFNIKKTYVEFTPKN
CKIVALSGDASKADGTMVYCASVDELGASNEIFKMVSSLETGQFGPRNPLIIKISTSYPI
ENGFNYWNETVDALRKNTFADEPNPRQFGLIFTIDNPKKRIQLNGRDAERWENPEVWAEA
NPLVAEVQDLADKLLEDYKTKKDIPKDFFLFKVKNLNMWLGANEGDGNFFVDKHTLQKSL
YKPASDWEWWRGKRQVIIGLDLSLSTDNTAVTFMWYDQQNEHHYAKNLVFYPKNKETDKT
QKERIPYDKWARAGYCQPIGEDTVDYDEMADIIVDICEQYDIQIGSIAYDTKYSYTLLKR
LVNELSMEVDPVKIEQDARHLGNAISYLQRIIYEGTFFMPQIH