>1822538..1822879
MNKSDSEQLSFFAKDEVQEKPKITPPYDATICDKCLCSKCMKNCETHVSNTTVEEARTLD
EPCWNCDECYFYGMDDPTLSQNIVRFKCDEFKMSKYYVDLYARKQRKKLKIIK