>18322..19878
MNKQRALKELAVRELARRDFYQFVRLKWERYENKPFLDNWHIKYLCKVLECTQPNTCQSD
ELIRRLILNMPPSYGKTEIIARCFIAWSLGKDRTKKIFYISYSDELCRKIANQVRDLMSS
FFYQTIFFDEPLEFLQNNAREFILREGGGLFVTTLKSALTGFHANQILIDDPIKVSGMNS
KKEVSLVNYNFKESVISRLQDTRSNITILMQRLGSNDLCGFLQSELEFDKETIRRWKVIQ
LKALNENQEFYKIKDFEHTREKDTPLFEAKHNKEQLEALRLQMGNDEFSAQYQQDPVVSS
GGYFDPQYFSKVFTHELGEMNTYIFVDNALSLSQNADNRAIVVVGVENYKESVRYIVLDC
FFGIWSEEETIKHILMAKEKYKDAKTFIESDGGGLILYRLLLVALARHNEQNKQNNKELL
SDEIICYTPSRKISKVDKIKAIRPFYNTGFLVFSYSSNNTGQIEKELFSFNPDKPFKKDD
CIDALSSAITHESVKAPLKREIKETYNTRFHAKPTWRI