>complement(715678..716262)
MNKQELIEELECIEVSTDSLDYLKGADYANERAINLAKQLDEPIKVVVPKFVAEWLNKHK
YSTDIIDLFLSVEYATDSDGFVAEKWDYSGEFYDWLSNSADIQFTLCDAMRYGYEVEKEP
TIHELKILPEYFEAVVSGNKRFEIRKNDRNYKKGDILRLNEYQEGQYTGDVHVAEITYIT
DYAQQDGYVVLGIK