>227885..228985
MNKLEKLKEEIKITMEATGKYHLPILYELKDRGYFVAVINPLKMKQYCRALNFRKAKNDK
IDAKQIAEYGLMYWKELEEYKVDKDNYKILKELNRSYQHYMELRIDQMNYIDQTIHQTFP
GIKKLIPHNSGDFSKDKLLDFLEKWWHKDLVLEKTEEEFIEEYKRWAKEKRYHPNANKAK
AIYQLAEDSISTQPSHNSKIETNIREGINLIKQINQILNRILSQMIEISEPLEEYKEAKK
FSGISEKLAVQIVAEFGDLSKFKNKKSLISFIGIDAPPYESGNFKADQRKISKRGNAILR
KVGYQAMKCMMSAKKPENEIYKYMIKKEKEGKAKKVCKFAGLNKFLRIYYARVMESKAQK
QELKVA