>2385720..2385995
MNKISVLQVGNEDLSLTLHIPDFVDWNYVDDLKEATERSYDVCVLNRCVNKEEAYILLKK
IRAYTMFVLDSVELKGWTKWIYASRMAKYVDV