>complement(1168660..1168842)
MNKIMLTVKEASAITNIGVARLKMLTREYPDFPYVKVGVKYLIIADKLVEWLNNHKGEVF