>complement(1268536..1269078)
MNIVQPIRDKEMIKELKEYFKEQNERNYILFLLGINTGLRISDILRLRVRDVEGWNIFIR
EKKTNKIKDVKMPSDLKKALRDYTKGKPKNEFLIKSRNGKNKPITRSMAYVILNQAAQEF
GLERIGTHSLRKTYGYHHYKQFKDVVALQQMLNHTDQKETLRYIGIQQDTLNDYQRKFKI