>1821722..1821955
MNIRIGDIVKYHLPFGGKSVLGTVCEIHEIKNSVNKNRIGETEYKVSDEDKTLQSFTVRK
NEIEAVYRAIKESEVEQ