>1107454..1108422
MNILVTGGAGFIGSNFVHYMLQSYETYKIINFDALTYSGNLNNVKSIQDHSNYYFVKGEI
QNGELLEHVIKERDVQVIVNFAAESHVDRSIENPIPFYDTNVIGTVTLLELVKKYPHIKL
VQVSTDEVYGSLGKTGRFTEETSLAPNSPYSSSKASADMIALAYYKTYQLPVIVTRCSNN
YGPYQYPEKLIPLMVTNALEGKKLPLYGDGLNVRDWLHVTDHCSAIDVVLHKGRVGEVYN
IGGNNEKTNVEVVEQIITLLGKTKKDIEYVTDRLGHDRRYAIDAEKMKNEFDWEPKYTFE
QGLQETVQWYEKNEEWWKPLKK