>4547973..4548941
MNILVTGGAGFIGSNFVHYMLQSYETYKIINFDALTYSGNLNNVKSIQDHPNYYFVKGEI
QNGELLEHVIKERDVQVIVNFAAESHVDRSIENPIPFYDTNVIGTVTLLELVKKYPHIKL
VQVSTDEVYGSLGKTGRFTEETPLAPNSPYSSSKASADMIALAYYKTYQLPVIVTRCSNN
YGPYQYPEKLIPLMVTNALEGKKLPLYGDGLNVRDWLHVTDHCSAIDVVLHKGRVGEVYN
IGGNNEKTNVEVVEQIITLLGKTKKDIEYVTDRLGHDRRYAINAEKMKNEFDWEPKYTFE
QGLQETVQWYEKNEEWWKPLKK