>complement(6287..6928)
MNIETIVNEFETRAGTLLRYYTGLLERSKVQPCCFKLYNDPFDMVYVMMNSKLFSHVYIK
DCKVRQSFELASPKHTEGLIRSIEGHYVGYELHDGKQLSISDMMASQLFEDEYFMYGLQT
YAESNNSDVFKCLENGFDTDTLEGIQSSNTDVIANIEMLYQLATGINEPVPELVEGLKLV
TEFVQDENATQEDYKALERKLNDLKASYYSLSK