>2221726..2223375
MNFTEYKRIANALKMQPSNKYSTWDNIMQLCLNMYEDSQDYLKYCLKLSKAVKLSAQRLL
VQNQDIRFEDLYWQALKFEAPHLFDSYLLYLERKRLEQDRFYSPKRKQLNKHGLIQSLQD
MEDDKLDILSISMPPGTQKTTLEKFFCSWIIGRHPDDFSLFFSHSGDITRMFYDGVMDIT
TNSDEYCWQEIFPDVKFHSTNAKRETINFNKYKPFSNIQCTSVGSKNAGKVRANRYLYCD
DLIGGIEEALNKNILDKLWRIYGTDAKQRKMDGCKEIHIATRWSVHDVIGRLKDIYDGDD
RAKFIAVPDIDPVTGKSNFDYKYNGFSVEFFHDQERTMDEISYKCLYKNEPIEREGLLYT
DEELRRFITLPITEPDAVWGICDTKNKGTDFLFLPCMLQYGNDFYLTECVCDDNSNYGIQ
YERTSDLIVNTGMQQCQFESNNGGDRVALEVSKLVEQKGGHCNITTKYTESNKETKIIVN
ADWVKKHVLFRDRENYKPKEDYGKMMGFLLSYSVRGKNPHDDVPDGLASFALFVTTGFVR
TAQIIQSPV