>592892..594517
MNEYLKLVEDAQQKRIELTKYQIAAIKDMYNDVWRSLRLRTQDSTFGSLNDRWLKDYRSQ
FRAAVRELNTILESQLTGAMEQSATYAAEIQSKMFDMLDVDPTFSNMFTKVPKETIAELV
GGGFYKDGKGLSKRIWHNKNKANADFDYIIQKGIAEKRSIADIAADLSKYVNPNAKRDMD
FKKIYPKIGNRNIEYNSFRLAVTSISHAYQLSMQRSCGKNPFVEGIQWNISNSHRGTCSE
CRGRDGLIFKPHELPLDHPNGICYFTPVVEKSMEDIGTELRKWVNGVQNDKLDKWYTDHG
GKEPPKVLENKTINFDTMAQAFKDKRLGKVWLNVEKMINESPEFMQKWYNKYQDKLKFDK
TSDAKHAYYHPYTGGITMHVRNDAADITGRGAHSTFFHEFGHLLDDVGSRQIHSKKVKLS
HDERFVNAIQQDYQDRLNVPLFKGKPQPFVNGKLTDLLRAEGDLASGVQDMYSGLTLNKV
RPCWGHSTDYWLRGDTELEIASEAFAHMSSGYTNPQRLKIMKEWFPKACDAFETIINEII
D