>complement(442224..442940)
MNEQPNNETLIQSSSRDLQIIEDDAFSYEGYQVVRGEFFAHTYEPSFTFNANKVSVNTAC
IKKLPKTDFVQILVNPDEKKLAVRPCQEDEKDSFRWCSATKKRSPRQITCRIFFAKVITL
MGWNSSYRYKLLGKLIRSDNELLFVFDLTTPEIYVRTAKDDGKIKTSRTPTYPAEWQNQF
GVPVEEHQSNLQINMFDGYAVFGISENTPPEEPKNPAEPQKEETHYEQSSLFTANPMH