>1019234..1019866
MNENGIRSQYNKLANIYDQRWHHYHSNSLSFLKNWVNISAQSTVLDVACGTGIFVEMLLK
DYPTLQIIGVDISSEMLKIAKQKCQNYSTVEFYQNSVTSLPFENNNFDYVICANAFHYFD
HPITVLTEMKRLVKPDGQIIILDWCRDYLTMKICDFVLKLFDPSHQKCYNQAELSQFLAS
TELQIIDNTKFSFSWVWGLMVFTTTPKFSY