>complement(9345..10214)
MNEIKLKYDTQVSVVHYESLDSRSFKSFSMPKWSKLVNKLSVPIEANYKYARGVAVYGDI
KDNTNDHGEIIKKHRNDKNVIYRNVIVLDYDEINDVKQLHDAISSVLSSVAWYWHTSFSH
TTEQARIRLYIPLNERISADDYRKYTKVLANKIGHKVDEGSYQPSRCFALPVIQKGHIFI
KRVNDCPIMDVDMLEQWSKEYKQSNGSPNIKGYTRRDSAYWRDIAFGVSEGERNSTLASI
TGYLLRRYVDPNLVYGLVSAWASVCKPPINQSEVNNTFKSILKKDSKNS