>214560..215273
MNEIFNFHGQEVRTLTIDDEPWFVGKDVADILGYAKPLDAISRHVDEDDSVKYGLTDNLG
RTQNTIIINESGLYSLILSSKLPQAKEFKRWVTSEVLPAIRKQGGFIREDLDEDAFIALF
TGQKKLREQQATMLEDIDYLKSEQPIHPSYAQSLLKKRKARVVACLGGIDSPAYADKTFA
QSVFRQAEIDFKDHFNISRYDLLPKKHADAALAYWMTWEPSTNTKMKIMKLNSFDEV