>2286897..2287619
MNDLVKVFADLGADDGAKSSNNYLRLPNTINVKEKIGVNKVKILELNDYVYTLKDIAILY
KNGYADYLNNAEKQIKAKERKEQNKKKTPKKLKTTLSLDRVADLIKLIDLRNGIVETRND
FLRLCIFFNKFKAYELNSHFQNPEDLKAIDAMIKYYDRQKAKNDSALNKKMYWTNQQIIK
TLNITAEEQKQLKTIISAEESKLRDKLRKRKNREIPKVALKVKKDLSNLYVNKFKNSLKN
R