>complement(1759677..1760393)
MNCLIFFKPKNYHLKSKLNYYPITQAAFLGETEVVSNLIKLGVDLDARGDLGRTALNEAV
SNGYFDIVKL