>3908152..3908412
MNAWGWQIGAVLVGSSALIVAIYLAKTLNSINKVVEKAYKIVDYNERHIQDIVENASSIS
KGIDDIVYVI