>complement(1154204..1155157)
MMTLLETWRNHHGNAYAYLSYDNRGRLVGIYPMHPQNVRILIDNVKLFSGEEKLYYEYNH
NGKTYVFDSE