>1517544..1519169
MMKLYYEYASKVLNNEIVTGDTIKLACKRFQNDLLRDDLEFREDVVDRAISFIGTLKHYT
GKHASSNFILEGWQQFIIANILGFYWKGTGTRRFTSSYIEVSRKQGKTALAAALCLYYLI
ADGEDGAEVLLAANSKEQAKIAFDMCSKFSKGLDTKGKYLTAYRADILFKATNSKLKVLA
ADDSKLDGFNASFGLLDEYHAAKTSKVRDVIKSSMGMRENPHLCTITTAGFDKTLPCYQL
RTVAIEVLNELKSDDEMFIAIYSLDADDDWRSEKNWMKVAPNLNITVTSKYIKGQVQQAI
NNPSDEVGVRTKTLNQWCDSATVWLSDESIIKCTQAVDLSKFRGLPCYVGVDLAATSDLT
AVSYLVVDSDKYYFKTHYYLPESALTDKTDKELYKLWKRAGLLTVTTGNVTDYDYITTDM
LKYSEVVNIQAVGYDKYNATQWAIDSTEKGLPLEEYAQTLANFNKPTREMERLILSGKAV
IDNNEINRYCFRNVILKSDHNGNIKPNKQVDKKKIDGTISMIQALGMYLQVPHYTNQIFT
F