>218850..219167
MMEELKKKVNAVYNWTVEDGKPQPPQQDLPQAVKDRADYFGEMAEDGMTFMGAMECIFAD
EKPTDYDLGATKGWLPKSKEFDDWVGYSPGMSQVVIAVYLIYGGN