>5280431..5281108
MLTQNGVPMSRYRAGRLMKYLNLSSCQPGKHQYKNARQEHTCLPNLLERQFAVPEPDRVW
CGDITYIWAGNRWCYLAVVMDLFARRVIGWSLSANADTALISSALRMAYEVRGQPRDVMF
HSDQGSQYTGLKYQQLLWRYRIKQSVSRRGNCWDNSPMERFFRSLKTEWVPTDGYTGKDV
ARQQISSYILNYYNSVRPHHYNGGLTPEESENRYHFYCKTVASIT