>complement(2691565..2692341)
MLTKLTVETALNAELTEHLGHEKNTPKTGSNTRNGYSSKTLLCDDGEIELSTPRDSENTF
EPKLIKKNQTRITQMDSQILSLYAKGMTTREIVATFKEMYDADVSPTLISKVTDAVKEQV
TEWQNRPLDALYPIVYLDCIVVKVRHNGSVINKAVFLALGINTEGQKELLGMWLAENEGA
KFWLSVLTELKNRGLQDILIACVDGLKGFPDAINSVYPQTHIQLCIIHMVRNSLKYVSWK
DYKAVTSGLKMVYQAPTR