>complement(4860133..4861341)
MLPLKTTSNSFQRLLDEAPYLSRCSDNKTAMLVRPRHYAVRWPYMQVNRKDMLSWLVFDI
DHDDQAIPNPYIWQDEGLPAPNLIVRNRHSNKAHLYYAIVPVCTSDNARSKPIQYLKAVY
QAMALRLKADLAYSGPVAKTPFHPWWQTTELHSKVYELGELADSVEVETALHWREPSNLD
DMSHSRNCPLFEYARHYAYSIVKAERREGNYENFKRRVSYFAAYKNHSFDTQTPLRHSEV
ESVVKSVTRWTWDKYYACSHVKRGVMDLPSDLDIKQRQSLAAARTHQVRRDKTKKRVLNA
SRYLLNKGESLSITLVAKTARLCRKTVRRYFCEIQSLIEPTEDVRILPISSLLGLRQSGP
YAVHQITAPEKGLCVATGGRGNVIGFTRSPQKWAAYLNIVDG