>683423..684472
MLNTVKISSCELINADCLEFIRSLPENSVDLIVTDPPYFKVKPEGWDNQWKGDDDYLKWL
DQCLAQFWRVLKPAGSLYLFCGHRRASDIEIMMRERFSVLNHIIWAKPSGRWNGCNKESL
RAYFPATERILFAEHYQGPYRPKDAGYAAKGSALKQHVMAPLISYFRDARAALGITAKQI
ADATGKKNMVSHWFSASQWQLPNESDYLKLQSLFARVAEEKHQRGELEKSHYQLVSTYSE
LNRQYTELLSEYKNLRRYFGVTVQVPYTDVWTYKPVQYYPGKHPCEKPAEMLQQIISASS
RPGDLVADFFMGSGSTVKAAMALGRRAIGVELETGRFEQTVREVQDLIV