>4543335..4544447
MLNKQGITISLCMIVRDEEKTIARCLDSVEKIVDEIIVVDTGSIDRTKEIVEKYTSNIYD
FQWIDDFAAARNFSFSKATQEYILWLDADDVLLEDAQEALKLLKRELDPKIDAVSMPYHL
AMDSNGKPLYCTKRNRLVKREKQFQWFGKVHEYLAISGETFSSNVAITHKKEKKVTNRNL
KIFQDAVAAGEELSPRDLFYYANECMDNQKYDDAVLLYETFLNQDEGWYEEKIYACGKLG
DCYAKLGLWEKAVESCVKSFRYAIPRGENCTRIGYIYMEQQKYNEAIFWFKLATEVPMAT
ESPFHSPASYTWLPYLQMCICYSKLGEQDKAYYYNELAASYVPNNAAIEYNRKYFRSIFD
QQKNRYRLFF