>1102755..1103852
MLNKQGITISLCMIVRDEEKTIARCLDSVEKIVDEIIVVDTGSIDRTKEIVEKYTSNIYD
FQWIDDFAAARNFSFSKATQEYILWLDADDVLLEDAQEALKLLKREIDPKIDAVSMPYHL
AMDSNGKPLYCTKRNRLVKREKQFQWFGKVHEYLAISGEVFSSNVAITHKKEKKVTDRNL
KIFQNTVAAGEELSPRDLFYYANESTDNQKYDDAVFLYETFLNQDEGWYEEKIYACGKLG
DCYAKLGMWEKAIESCVKSFRYDVPRGENCTRIGYIYMEQEKYNEAIFWFKLATEVPMAT
ESPFHSPASYTWLPYLQMCICYSRLGEQDKAYYYNELAASYVPNNAAIEYNRKYFRGVFD
KPYKE