>109397..110551
MLLPPNSTKEERAIVEAIDYKVDPSRIKGFKFNSKDEILLIEEYGLGEILRWVTDKRKAI
KEGIKFQRLRGTPESLKIALKWANIEDITIIEEPPGKHFFELQVGIRDVPNDFFVDAVVE
LAKLSLPARSRLMRLFNDHYNIGRFILDESFFGSLLSDYSGVKVEKDGPVLSFGRVNFFR
SSGPVIRIIENYLRDHYEQALSNDIYRLDVAILGETEPHTKNYRGIYERNHVWYNFKALY
PLPQSLLPAIKFAKAQIVLSDSWNLGEINACFPVTSIEEEGDKFLLGSSKLSEQLWNLKY
KPVLERFSVTHHYKVEDFTNQKVIRFGVAEHNVHFESDLNSEQKDSIHEPENYILVFYPG
VLTWHEHRHLNRSWKETQVICLMR