>5066179..5067336
MLKVCIDATPVRGKLTGIGVYTLNLIEALYRRQEEDNFILDIYFHPSVKNWLKRSLSTPE
LLTPYLQVSSVPIPVSVAHLLAQYAPFILPYFEKHLDQPDIIQGTDHYIFPYRKASKIMT
IHDLTFIKFPQYSTKIVKGYLERIKHCLSWTDAIITFSESTKQDIIKLLNIDPNVIYVTP
QASRYSPNYLTRQILYDNRNFIDYYLYKPYFLFVSTLEPRKNILTLIQAFEYLKQNYKIP
HQLILVGKKGWNYQDILETINTSQIKEDIQHLDYISDELVAILYSQAEAFIYPSFYEGFG
LPVLEAMTLGSPVITSPTSSLPEVAGDAALYIDPTDYYQLAQTMLKVVDNSTLRKEMINK
GKIQAEQFSWQQTAEKTLNVYQSIT